Các yếu tố xếp hạng 2013 phiên bản đầy đủ từ Moz.com

Trước đó như chúng ta đã biết thì Moz cũng đã công bố Search Ranking Factors 2013, tuy nhiên những dữ liệu lúc đó chưa đầy đủ như phiên bản hiện tại.