Offline SEO 2013

Chương trình Offline

Chương trình Offline “SEO 2013: Định hướng để thành công!”

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, sinh hoạt nghề nghiệp cho anh em làm SEO và từng bước kết nối với doanh nghiệp, chúng tôi, website www.manseo.com và công ty First Page sẽ tổ chức các buổi offline thường quý (dự kiến 3 tháng 01 lần) chia sẻ các chủ đề liên quan SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu hóa website trên công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing…) Trên tinh thần đó, chúng tôi ... »