SEO 2013

Một vài dự đoán về SEO Việt Nam từ nửa sau 2013

Một vài dự đoán về SEO Việt Nam từ nửa sau 2013

Chiều qua tôi tham gia chia sẻ đề tài “SEO Việt Nam nửa sau 2013” trong một buổi offline về SEO do EMC tổ chức. Và tôi cũng muốn chia sẻ bài viết này tại ManSEO.com. Tình hình thực tế của SEO Việt Nam hiện tại SEO tại Việt Nam hiện nay thực sự là một thị trường bát nháo với đủ mọi kiểu làm SEO. Nếu ví von bằng hình ảnh sự tiến bộ của văn minh loài người thì, SEO tại Phương tây thì đã đ... »

Định hướng xây dựng liên kết trong SEO năm 2013

Định hướng xây dựng liên kết trong SEO năm 2013

Xây dựng liên kết trong SEO (Link Building) luôn phải đối mặt với 1 rủi ro đó là vấn đề về chi phí. Điều này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong năm 2013. Mức độ rủi ro tăng lên cùng với sự hoạt động ngoài khuôn khổ Google Webmaster Guiderlines (Hướng dẫn dành cho quản trị web của google) chính là những thay đổi lớn trong nhiều năm qua. Việc cải thiện thuật toán cùng những bổ sung kiểm soát spam bằng con n... »