seo news

Ngành công nghiệp SEO đã ra đời và phát triển như thế nào?

Ngành công nghiệp SEO đã ra đời và phát triển như thế nào?

Người xưa thường có câu “Dân ta phải biết sử ta, cái nào không biết thì tra Google”. Sau bao nhiêu thời gian ăn ngủ và làm việc trong lĩnh này, bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi “Người người làm SEO, nhà nhà làm SEO nhưng bao nhiêu trong số chúng ta biết được lịch sử hình thành và phát triển của SEO từ đâu?” Và tôi tự nhận rằng mình cũng nằm trong số % không biết đó, mà đã không biết ... »