Tương lai Goolge

Tương lai và hướng đi công cụ tìm kiếm Google

Tương lai và hướng đi công cụ tìm kiếm Google

Google- Tìm kiếm trên di động và nghịch lý của cạnh tranh: Google sẽ đóng vai trò như thế nào trong “tương lai của search”, những tiến bộ kỹ thuật của ai sẽ ảnh hưởng lớn đến mobile và các thiết bị phi truyền thống (laptop, desktop). Câu hỏi này không dễ để trả lời ở năm 2013. Một mặt Google là công ty công nghệ có thương hiệu lớn trên thế giới. Họ có đầy đủ các nguồn lực không giới hạn để phát tr... »